Puteți beneficia de serviciile Apuron Energy prin parcurgerea pașilor următori:

1. Contactare

Datele de contact sunt disponibile în subsolul paginii.

2. Completare formular analiză generală

Informațiile solicitate sunt, de regulă:

  • Denumire societate
  • Consum lunar mediu estimat (MWh)
  • Nivelul de tensiune în punctul de delimitare (110 kV, 20 kV, 10 kV, 6 kV sau 0,4 kV)
  • Program de lucru/profil de consum

3. Negociere și încheiere contract furnizare energie electrică

Pentru încheierea contractului de furnizare ne sunt necesare următoarele informații:

  • Certificat Unic de înregistrare (CUI) – Aviz Tehnic de Racordare (pentru persoanele fizice este nevoie de Aviz Tehnic de Racordare și copie CI)
  • Cont bancar / banca
  • Convenție de Exploatare

4. Reziliere contract vechi furnizare și transmitere notificări

Rezilierea contractului vechi de furnizare se face în baza unei notificări standard, ce va fi pusă la dispoziție de către noi, odată cu propunerea de contract.  Notificarea va fi transmisă furnizorului actual de energie electrică, operatorului de distribuție a energiei electrice din zona în care se află locul de consum al clientului, precum și viitorului furnizor de energie electrică.

5. Actualizare Aviz Tehnic de Racordare și Convenție de Exploatare

6. Încheierea de către Apuron Energy a contractelor de distribuție, la cererea consumatorului

7. Semnarea contractului de furnizare a energiei electrice

Analizați oferta de furnizare a energiei electrice primită și solicitați contractul de furnizare a energiei electrice (trimitere direct e-mail la office@apuron-energy.ro).

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea procedurilor specifice.

(Ordin ANRE nr. 88 / 2009 – Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, Art. 11).